Oferta Biura Rachunkowego PROGRESS

Często ogrom dokumentów, które każdy przedsiębiorca musi „przerzucić” przez swoje ręce powoduje, że dokumenty te przeszkadzają w prowadzeniu biznesu. Nawet najbardziej „nieuporządkowane” dokumenty, gdy trafiają do Biura Rachunkowego PROGRESS zostają uporządkowane i zaksięgowane zgodnie z wymogami ustawowymi. Bieżąca informacja, szybka reakcja na zachodzące zmiany, powodują, że nasi Klienci mają gwarancję współpracy i skuteczności.

Oferujemy:
 • prowadzenie pełnych ksiąg handlowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, sprawozdanie ze zmian kapitałowych),
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • obsługa kadrowo-płacowa pracowników,
 • sporządzanie deklaracji do Urzędów Skarbowych,
 • sporządzanie deklaracji do ZUS,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • sporządzanie wniosków o płatność z dotacji unijnych,
 • sporządzanie deklaracji o zwrot vat od materiałów budowlanych,
 • analizy finansowe i ekonomiczne,
 • sporządzanie biznes planów,
 • sporządzanie dokumentacji finansowej do wniosków kredytowych.
© Copyright 2009-2022 Biuro Rachunkowe PROGRESS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: agencja interaktywna arasis.pl